Organsko đubrivo "Stajko" | Green Deal | Skip to main content
Organsko đubrivo "Stajko"

Organsko đubrivo "Stajko"

Organska đubriva su esencijalne supstance za rast biljaka.To su veštačka đubriva dobijena od živih organizama, životinja ili biljaka. Distribucija ove vrste đubriva po zemlji omogućava poštovanje životne sredine. U stvari, to je ekološki prihvatljiva praksa koja podrazumeva upotrebu različitih nusproizvoda iz stočarstva ili transformacije biljnih proizvoda.

Koje su prednosti prirodnih proizvoda?

Upotreba organskih materijala je koristan izbor jer doprinosi unošenju značajne količine prirodnih materijala u zemljište, podstičući aktivnost zemljišne mikroflore i mikrofaune i pozitivno utiče na aktivnost korena. Organska materija revitalizuje osiromašeno i degradirano zemljište, čineći zemljište mekšim i lakšim za rad. Organsko đubrivo je takođe obavezan izbor u organskoj poljoprivredi, gde je zakonom zabranjena upotreba bilo kakvih hemijskih proizvoda.

U našoj ponudi nalazi se "Stajko" Organsko čvrsto NPK đubrivo 

"STAJKO" sadrži azot, fosfor i kalijum u prisistvu organske materije, koja osim što poboljšava fizičke osobine zemljišta (ostavlja zemljište rastrestije, bogatije kiseoinikom, duže zadržava optimalnu količinu vlage), povoljno utiče na usvajanje makroelemenata i neophodnih mikroelemenata zemljišta. Makroelementi su konstitutivni deo mnogih jedinjenja u biljkama ( amino kiselina, proteina, hlorofila, nukleinskih kiselina, enzima, pigmenata i vitamina ).Oni su odgovorni za pravilan rast biljaka. Biljke su zdravije i otpornije na sušu.

Ekstenzivna polljoprivredna proizvodnja potpuno i ubrzano degradira zemljište, huminske kiseline i u malim koncentracijama smanjuju ovaj proces. Huminske kiseline su helatirajuća sredstva.

Sekundarne mikroelemente, koji se u zeljištu vezani čvrstim, neorganskim vezama, helatiraju, stvarajuci komplekse iz kojih se mikro i sekundarni elementi lako i sukcesivno oslobadjaju. Na taj način huminske kiseline pospešuju usvajanje blokiranih elemenata, te smanjuju ispiranja dodatnih hranjiva (azota)

Primenjuju se preko zemljišta po celoj površini, a kod voćarskih i vinogradskih biljnih vrsta moguća je primena i u trake. Primenjuje se više puta u toku godine.

 Primena Stajko